Foreningen for inkludering og felleskap for alle barn

OM OSS


Barnet i Fokus -

Foreningen for inkludering og fellesskap for alle barn.


Den 07.04.19 ble det avholdt et stiftelsesmøte hvor Barnet i Fokus ble opprettet og et landsstyret ble valgt.

 

Foreningen er en landsdekkende frivillig organisasjon som ønsker å jobbe for barnas beste.

Foreningen mener inkludering og innenforskap for alle barn i hele landet er viktig og foreningen vil ha fokus på vanskeligstilte barn og unge som opplever utenforskap på grunn av helse, økonomi, og mobbing.

 

Forening vil fokusere på barnas beste, inkludering og felleskap. Dette i form av opplysningsarbeid, nettverksbygging, aktiviteter, sosiale arenaer, treffsteder og likemannsarbeid.

 

Foreningen er en frivillig landsdekkende organisasjon, med et sentralt styre (landsstyre) og lokallag på fylkesnivå. Foreningen er ideell, partipolitisk nøytral og livssynsuavhengig.

HVORFOR VELGE OSS?


Opplever ditt barn utenforskap og har kanskje et lite sosialt nettverk?

Trenger barnet noen å dele opplevelser med?


VÅR HISTORIE


Etablert

Den 07.04.19 ble det avholdt et stiftelsesmøte hvor Barnet i Fokus ble opprettet og et landsstyret ble valgt.VÅR VISJON


BARNET I FOKUS mener inkludering og innenforskap for alle barn i hele landet er viktig og foreningen vil ha fokus på vanskeligstilte barn og unge som opplever utenforskap på grunn av helse, økonomi, og mobbing.

NYTTIG INFO


Hva kan man forvente

 

  • Frivillig arbeid
  • Barnet er i fokus
  • Ha aktiviteter og arrangementer
  • Skape samhold,vennskap,glede og minner

AntlinDesign 2020 © All rights reserved.

"Vi må se og høre alle barn,

  vi har ingen barn å ofre"