Foreningen for inkludering og felleskap for alle barn

BARNET I FOKUS SITT HOVEDFORMÅLBarnet i Fokus foreningen skal ha fokus på vanskeligstilte barn- og unge som opplever utenforskap på grunn av helse, økonomi og mobbing.

 

Forening vil ha fokus på barnas beste, inkludering og felleskap. Dette i form av opplysningsarbeid, nettverksbygging, aktiviteter og likemannsarbeid.

AntlinDesign 2020 © All rights reserved.

"Vi må se og høre alle barn,

  vi har ingen barn å ofre"