Foreningen for inkludering og felleskap for alle barn

Lokallag

Barna trenger

deg

Barnet i Fokus er en nyetablert forening som nå er i startfasen med oppstart av enkelte lokallag. Vi vil etterhvert kunne tilby lokallag i Rogaland og Troms/Nordland. Og forhåpentligvis mange flere fylker med tiden.

 


Bli med på

laget

Ønsker du å bli med på laget og etablere et lokallag i ditt fylke?

Ta kontakt med oss og vi vil hjelpe deg på veien.

Vi trenger alle frivillige i kampen mot mobbing og for å få barn og unge inkludert i et trygt fellesskap hvor de kan spire, gro og blomstre. Strekk ut en hjelpende hånd og du kan få oppleve mange store øyeblikk og begivenheter. 


Du kan

bidra

Du kan bidra til å endre og bedre barn og unges liv, oppvekst, selvbilde og mestringsfølelse.


AntlinDesign 2020 © All rights reserved.

"Vi må se og høre alle barn,

  vi har ingen barn å ofre"