Foreningen for inkludering og felleskap for alle barn

KONTAKTINFORMASJON

Trenger du å ta kontakt kan du henvende deg til oss på mail, via post, på vår facebook side eller kontakte vår leder.

BARNET I FOKUS

C/O Marlene Forsman

Kvernelandsveien 96B

4323 Sandnes

Telefon til leder:

Marlene Forsman

901 45 591

AntlinDesign 2020 © All rights reserved.

"Vi må se og høre alle barn,

  vi har ingen barn å ofre"